hp1a.jpg
hp2d.jpg
hp3f.jpg
hp4e.jpg

Criteria vrijwilligersprijs gemeente Heerenveen

Criteria Individueel

 • Het betreft een persoon die actief is in het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Heerenveen.
 • Het moet gaan om vrijwilligerswerk, waar geen betaling tegenover staat (wel eventueel een onkostenvergoeding).
 • De activiteit zet zich in voor de bewoners van Heerenveen, brengt verschillende groepen bewoners met elkaar in contact of betrekt doelgroepen erbij die moeilijk bereikbaar zijn.
 • Het betreft een activiteit die enthousiasme en betrokkenheid uitstraalt.
 • Het vrijwilligerswerk heeft een voorbeeldfunctie en/of een belangrijke maatschappelijke betekenis  binnen de gemeente Heerenveen. Het kan ook gaan om initiatieven gaan die origineel, inspirerend en   aansprekend zijn en daardoor anderen binnen de gemeente op positieve ideeën brengen.

Criteria organisaties/verenigingen/instellingen

 • Het betreft een organisatie/vereniging/instelling die actief is in het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Heerenveen.
 • De organisatie besteed zorg aan de werkomstandigheden van de vrijwilligers (goede werksfeer en begeleiding van vrijwilligers)
 • De organisatie heeft een zekere continuïteit aangetoond.
 • Het betreft een activiteit die enthousiasme en betrokkenheid uitstraalt.
 • Vrijwilligers moeten een belangrijke factor zijn voor het al dan niet slagen van het project of de activiteit. Het kan ook gaan om initiatieven die origineel, inspirerend en aansprekend zijn en daardoor anderen binnen de gemeente op positieve ideeën brengen.


Onder een vrijwilligersorganisatie wordt verstaan:

 • Een particulier initiatief van burgers, waaraan alle betrokkenen onbetaald en op basis van vrijwilligheid meewerken en dat gericht is op belangenbehartiging en/of het realiseren van activiteiten die het sociale, sportieve, groene en/of culturele gezicht van Heerenveen ten goede komen.
 • De georganiseerde inzet van vrijwilligers binnen een professionele of semi-professionele setting, gericht op realisering van bovengenoemde.