hp1a.jpg

Uitkering

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen terwijl u een uitkering heeft?

Vaak is dit gebonden aan voorwaarden en moet u dit melden aan de uitkeringsinstantie.

Zolang u een WW-uitkering ontvangt, heeft u in de regel sollicitatieplicht.
Minstens vier keer per vier weken moet u een sollicitatieactiviteit ondernemen.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.
Vanaf 1 juli 2005 kunt u bijvoorbeeld worden vrijgesteld als u werkt als vrijwilliger en/of mantelzorger. U vind meer informatie op de website van het UWV. Tot het moment dat UWV u vrijstelling heeft verleend, dient u uiteraard te blijven solliciteren. 

Ook op de website van Movisie/Civiq (instituut vrijwillige inzet) vind u informatie over wet- en regelgeving betreffende het doen van vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering.

Met deze en andere vragen kunt u ook terecht bij het Vrijwilligers Servicepunt