hp1a.jpg
hp2a.jpg
hp3g.jpg
hp4f.jpg

Reïntegratie

Meedoen in de samenleving door vrijwilligerswerk
Het blijkt dat – wanneer mensen naast de samenleving staan – de kans om opnieuw aansluiting te vinden iedere dag kleiner wordt. Vrijwilligerswerk biedt een kans om weer mee te doen in de samenleving, om van betekenis te zijn.

Hoewel vrijwilligerswerk een eigen keuze is en blijft, zijn we van mening dat alleen dán mensen ook echt enthousiast en gemotiveerd zijn. Vrijwilligerswerk biedt iedereen de kans zijn/haar talenten en energie in te zetten, te ontdekken en te ontwikkelen. Bovendien draagt het bij aan het ontwikkelen van een vast ritme en/of daginvulling, het vergroten van het eigen netwerk en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Vrijwilligerswerk is wat ons betreft dan ook van toegevoegde waarde in een reïntegratietraject.


reintegratir klein

 

De medewerkers van het Vrijwilligers Servicepunt staan klaar om samen met jou en je reïntegratiecoach op zoek te gaan naar passend vrijwilligerswerk.