hp1d.jpg

Reïntegratie

Aanbod dienstverlening van het Vrijwilligers Servicepunt ten behoeve van reïntegratiebedrijven

Succesvolle bemiddeling

Het vrijwilligerservicepunt kan, middels haar uitgebreide vacaturebestand en ervaring met organisaties die met vrijwilligers werken, succesvol bemiddelen. Via een persoonlijke, aanpak weet het Vrijwilligers Servicepunt als geen ander te matchen tussen vrijwilligers- werkzoekende en organisaties die vrijwilligers zoeken.

Begeleiding van de cliënt blijft bij het reïntegratiebedrijf, het Vrijwilligers Servicepunt matcht naar de vrijwilligersplek. Het Vrijwilligers Servicepunt begeleidt de organisatie bij het binden van de vrijwilliger. 

Voor cliënten van reïntegratiebedrijven is ‘succesvolle bemiddeling’ mogelijk. Dit betekent dat het Vrijwilligers Servicepunt een vrijwilligersvacature zoekt voor een cliënt in haar vacaturebestand. Is er geen passende vacature dan wordt door het Vrijwilligers Servicepunt acquisitie op maat gepleegd bij de organisatie die met vrijwilligers werken.  De bemiddeling is succesvol als de cliënt aan het werk gaat bij de organisatie.

Om succesvol bemiddeld te kunnen worden moeten cliënten aan een aantal criteria voldoen:
- Gemotiveerd zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen
- Nederlands taal kunnen verstaan en spreken
- Psychisch en fysiek in staat zijn om ... dagdelen per week te werken

Cliënten worden schriftelijk aangemeld door hun consulent. De consulent bereidt de eerste afspraak met de medewerker van het Vrijwilligerservicepunt voor. Het reïntegratiebedrijf zorgt voor de eerste afspraak en bevestigt dit schriftelijk. 

Komt de cliënt niet bij het eerst gesprek, dan meldt dat medewerker van het Vrijwilligers Servicepunt dit onmiddellijk aan de consulent van het reïntegratiebedrijf. Na de eerste afspraak begint het bemiddelingstraject. Binnen zes weken biedt de medewerker van het Vrijwilligers Servicepunt een vacature aan. Het Vrijwilligers Servicepunt legt het contact tussen de organisatie en de cliënt. De organisatie heeft altijd het laatste woord, zij is degene die met de cliënt verder gaat.
De succesvolle bemiddeling wordt schriftelijk gerapporteerd aan de consulent. Is er na zes weken geen succesvolle bemiddeling, dan wordt de bemiddeling afgebroken en is de bemiddeling niet succesvol. Ook hierover wordt de consulent schriftelijk geïnformeerd.