hp1b.jpg
hp2b.jpg
hp3c.jpg
hp4e.jpg

Focustest Vrijwilligerswerk formulier

1 Interesses

Welke dagelijkse en minder dagelijkse dingen vindt u leuk om te doen?
Hieronder ziet u een lijst met allerlei klussen en activiteiten.
Selecteer de activiteiten die u prettig vindt om te doen of die u wel eens zou willen proberen. Laat het selectievakje leeg bij de activiteiten die u beslist niet zou willen doen.

Kleuren kiezen voor de inrichting van een huis
De financiële administratie bijhouden
Een feest organiseren voor vrienden
Een tuin aanleggen
In een bestuur zitting hebben
Een kast opnieuw ordenen

Iemand helpen met het schrijven van een brief
Naar het theater of de film gaan
Een uitgebreid diner koken voor vrienden
Wetenschappelijke artikelen lezen
Een zieke regelmatig thuis bezoeken
Een hobbyclub oprichten

Vergaderingen en conferenties bijwonen
Aantekeningen maken bij een overleg
Een fiets repareren
Een milieuonderzoek uitvoeren
Een toneelstuk schrijven
Een opbergsysteem bedenken voor papieren

Klussen in huis
Een cursus cultuurgeschiedenis volgen
Samen met anderen een activiteit organiseren
Op kleine kinderen passen
Een plan maken om een woning te verbouwen
Een computercursus volgen

Muziek maken
Nederlandse les geven
Een cursus laminaat leggen volgen
Een boek lezen
Boodschappenlijstjes maken
Een avontuurlijke vakantie uitstippelen

Dieren verzorgen op een boerderij
Schaken of dammen
Een cursus experimentele dans volgen
Iemand wegwijs maken in de stad
Een cursus volgen om uzelf beter te kunnen presenteren
Een videorecorder programmeren

Een busje besturen
Iemand helpen bij het invullen van belastingpapieren
Zelf een gedicht schrijven
Meedoen in een politieke discussie
Een lezing over kunst bezoeken
Een bekende begeleiden naar het ziekenhuis

Zelf een computer opbouwen
Een essay of een artikel schrijven
Een cursus psychologie voor beginners volgen
Een collage maken
Iemand een steuntje in de rug bieden bij problemen
Naar een lezing gaan over verkooptechnieken

2 Voorkeuren

 Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten.
 Selecteer de onderstaande voorbeelden die u op het eerste gezicht leuk lijken.

Een radioprogramma maken
De financiën bijhouden voor een vereniging
Kinderactiviteiten bedenken en opzetten
Zwerfdieren vangen
Deelnemen aan een adviescommissie
Telefonist(e) zijn bij een maatschappelijke organisatie

Archieven ordenen in een museum
Decors bouwen voor een toneelvereniging
Voorlezen aan blinden
Kinderen helpen bij het rekenen
Ouderen thuis bezoeken voor een praatje
Een buurtfeest organiseren

Een fancyfair organiseren
Typewerk uitvoeren
Onderhoud van materiaal bij een atletiekclub
Contactpersoon zijn voor een bewonerscommissie
Kinderen schminken tijdens een festival
Kaartjes verkopen bij een amateurtoneelgroep

Kleine reparaties verrichten bij ouderen thuis
Bestuurswerk doen bij een vereniging
Journalist zijn voor een amateur radio-omroep
Hulp bieden aan slachtoffers van misdrijven en ongevallen
Een wereldwinkel helpen opzetten
Het magazijn van een organisatie beheren

In een verzorgingshuis helpen bij handwerken
Receptionist(e) zijn bij een dienstencentrum
Tweedehands artikelen repareren
Meewerken aan een onderzoek voor een belangenorganisatie
Maaltijden bezorgen bij ouderen
Een vakantiekamp voor geestelijk gehandicapten organiseren

Tuinonderhoud bij een verpleeghuis
Voorlichting geven aan jongeren
Historische rondleidingen door de stad verzorgen
Koffie schenken in een buurthuis
Een sporttoernooi organiseren
Bomen zagen en snoeien

Systeembeheerder zijn bij een ouderenbond
Lesmateriaal van cursussen ordenen en beheren
Een museumspeurtocht maken
Ouderen helpen bij het werken met computers
Folders ontwerpen voor een organisatie
Bardienst draaien bij een sportclub

Een krantje van een vereniging rondbrengen
Mensen rondleiden in een museum
Een volleybalteam coachen
Met jongeren een videofilm maken
Vluchtelingen begeleiden
Een reclamecampagne bedenken en opzetten

3 Kwaliteiten

 In dit derde onderdeel gaat het om uw persoonlijke kwaliteiten.
 Selecteer de beweringen die voor uw gevoel op u van toepassing zijn.
 Laat het selectievakje leeg bij de beweringen die u niet bij uzelf vindt passen.

Ik heb veel fantasie
Ik regel zaken altijd goed en volgens plan
Ik ben in staat anderen te overtuigen
Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn
Ik verdiep me graag in actuele onderwerpen
Boekhouden kan ik goed

Ik houd van regelmaat en structuur
Ik vind het leuk om mensen te verrassen
Ik weet mensen vrij snel op hun gemak te stellen
Een goede discussie vind ik leuker dan een 'praatje'
Ik ben een goede gesprekspartner
Ik vind het leuk om dingen te regelen of te coördineren

Ik ben tamelijk commercieel ingesteld
Het liefst werk ik alleen
Ik ben altijd met iets bezig
Ik denk veel na over de dingen om me heen
Ik ben een kunstzinnig type
Ik deel mijn tijd altijd heel systematisch in

Klussen in huis vind ik leuk
Ik heb altijd veel vragen en ben nieuwsgierig
Ik vind het leuk om anderen van mijn ideeën te overtuigen
Ik kan goed samenwerken
Ik ben een vlotte prater
Ik ben goed in het bijhouden van gegevens

Ik vind het leuk om originele dingen te bedenken
Mensen met problemen kan ik goed helpen
Het liefst doe ik iets met mijn handen
Ik lees graag
Ik ben een precies en ordelijk iemand
Ik neem snel de leiding

Ik wil mijn eigen gang kunnen gaan
Wat ik weet, draag ik graag uit
Ik werk vanuit mijn gevoel
Ik maak makkelijk contact met andere mensen
Ik kan goed organiseren
Ik geniet ervan om me lichamelijk in te spannen

Ik heb veel verstand van techniek
Ik werk systematisch en nauwkeurig
Ik ben graag creatief bezig
Ik leer snel en makkelijk
Muziek maken vind ik leuk
Ik ben een gevoelig mens

Wat ik begin maak ik af
Ik benader alles verstandelijk
Ik luister graag naar anderen
Ik kan goed schrijven
Ik maak het anderen graag naar de zin
Ik kan mensen snel enthousiast krijgen voor iets

4 Motieven

 Wat hebt u nodig in een organisatie om het naar uw zin te hebben?
 Bekijk de onderstaande uitspraken en geef aan wat u op uzelf van toepassing vindt.

Ik wil kans krijgen nieuwe dingen te leren
De taken die ik krijg moeten duidelijk afgebakend zijn
Ruimte voor eigen initiatief is voor mij erg belangrijk
Als ik ergens werk, wil ik weten wat er beleidsmatig speelt

Ik wil meewerken aan maatschappelijke verandering
Ik wil vooral andere mensen ontmoeten
Ik wil werk doen dat me vanzelf goed afgaat, zonder bij te moeten leren
De sfeer binnen de organisatie is voor mij erg belangrijk

Ik wil mijn kwaliteiten en/of ervaring kunnen inzetten
Ik zoek vrijwilligerswerk om iets op te bouwen voor mezelf
Ik wil regelmatig contact hebben met andere vrijwilligers
Ik wil achter de doelstelling van een organisatie kunnen staan

Ik wil carrière kunnen maken
De politieke voorkeur van collega's vind ik belangrijk
Ik zou graag ook extra cursussen willen volgen
Ik wil nieuwe mensen leren kennen

De status van een organisatie vind ik belangrijk
Ik wil werken in een vast team van mensen
Ik vind het leuk om voor korte projecten ingeschakeld te worden
Ik wil vooral gezellige mensen om mij heen

Ik zoek alleen iets voor langere tijd
Een landelijke organisatie vind ik interessanter dan een lokale
Ik wil politiek betrokken bezig zijn
Ik wil het liefst vrijwilligers werk doen bij mij in de buurt

Regelmaat in het werk vind ik belangrijk
Ik wil worden uitgedaagd om mezelf te ontwikkelen
Iets betekenen voor anderen staat voor mij voorop
Ik heb behoefte aan wat meer structuur in mijn leven

Ik zie vrijwilligerswerk als een opstap naar andere activiteiten
Ik wil graag anderen helpen
Het liefst werk ik in teamverband
Een goede training vooraf vind ik aantrekkelijk