hp1a.jpg

Wetgeving

Heeft u vragen op het gebied van wet en regelgeving?

De regels van de wet: óók voor vrijwilligersorganisaties.
Welke werkzaamheden doen vrijwilligers in uw organisatie? Zware spullen sjouwen voor de rommelmarkt? Hoog op een ladder staan om de muur te verven? Bardiensten draaien? Knutselen met materialen waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen? Een zwaar en emotioneel gesprek voeren? Weet u wanneer u, als organisatie, aansprakelijk bent? Werken in uw organisatie mensen met een bijstandsuitkering? Denkt u er over vrijwilligers een vergoeding te geven?

In de wet is geregeld dat veel van deze zaken aan bepaalde voorwaarden in het belang van de gezondheid en veiligheid moeten voldoen. En die wet geldt óók voor vrijwilligersorganisaties. Het probleem is echter dat veel vrijwilligersorganisaties zich daar vaak amper bewust van zijn. Of ze zijn er wel van op de hoogte, maar weten niet precies wat voor hen geldt.

Op de website van Vrijwilligerswerk.nl vind u een overzicht van de wet- en regelgeving voor vrijwilligersorganisaties.
Maar kijk daarnaast ook eens op de website van Movisie (vrijwillige inzet).

Zie ook: Ingrijpende wijzigingen Arbo-wetgeving voor vrijwilligerswerk

Met deze en andere vragen kunt u ook terecht bij het Vrijwilligers Servicepunt.