hp1d.jpg

Vrijwilligerscontract

Voor mensen met een vaste baan gelden allerlei wettelijke regelingen. Wie vrijwilligerswerk gaat doen, merkt dat er weinig wettelijk geregeld is. Daarom is het belangrijk dat over en weer duidelijk wordt welke taken de vrijwilliger op zich neemt. Sommige vrijwilligersorganisaties sluiten een contract met hun vrijwilligers. De onderlinge afspraken kunnen ook in een brief worden vastgelegd.

Wat moet er in een vrijwilligerscontract komen te staan?

Er kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de inhoud van het werk, de werktijden, scholing, onkostenvergoeding en opzegtermijn.Vrijwilligerswerk is minder vrijblijvend dan het lijkt. Je doet het voor niets, maar het mag je natuurlijk ook geen geld kosten. Elke vrijwilliger heeft rechten. Maar aan de andere kant rekent de organisatie erop dat de afspraken die ze met haar vrijwilligers maakt, ook worden nagekomen.

Met deze en andere vragen kunt u terecht bij het Vrijwilligers Servicepunt