hp1a.jpg

Arbokrant

Ingrijpende wijzigingen Arbo-wetgeving voor vrijwilligerswerk

Vanaf januari 2007 verandert de Arbo-wetgeving voor het vrijwilligerswerk ingrijpend. De wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwetgeving hebben gevolgen voor het vrijwilligerswerk. Van een aantal verplichtingen in de wet zijn vrijwilligers uitgezonderd. Hieronder vallen de risico-inventarisatie en -evaluatie, de bedrijfshulpverlening en de preventiemedewerker. Dit betekent niet, dat vrijwilligers voortaan ‘onbeschermd’ zijn.

Zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
De zorgplicht van organisaties voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is namelijk niet komen te vervallen! Dit geldt ook voor de aansprakelijkheid van organisaties voor de veiligheid van hun medewerkers. Voor ernstige risico’s en kwetsbare groepen in het vrijwilligerswerk gelden de uitzonderingen evenmin. Daarvoor moeten nog wel risico’s in kaart worden gebracht en een plan van aanpak opgesteld worden. Met dit inzicht kan de organisatie de risico’s beperken. Hierbij zullen bestuur en vrijwilligers zoveel mogelijk moeten samenwerken

Nieuwe Arbokrant
In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft CIVIQ deze Arbo&vrijwilligers krant samengesteld.
De mitsen en maren, plus goede voorbeelden, worden uitgelegd in deze Arbo&vrijwilligers krant. Er wordt precies uitgelegd hoe vrijwilligersorganisaties kunnen bepalen wat de wetswijzigingen voor Arbo voor hen betekent. Naast een gedegen uitleg, een snelle checklist en antwoorden op veel gestelde vragen, geven een aantal toonaangevende vrijwilligersorganisaties aan hoe zij met Arbo omgaan.

U kunt de Arbo&vrijwilligers krant gratis afhalen bij het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen.
Of de krant kan op verzoek ook worden toegestuurd.