hp1a.jpg
hp2d.jpg
hp3e.jpg
hp4f.jpg

Verzekering

Maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd via de school. Wanneer een leerling na zijn of haar maatschappelijke stage blijft als vrijwilliger, valt deze vrijwilliger onder de collectieve vrijwilligersverzekering. De gemeente Heerenveen heeft de collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Meer informatie over de vrijwilligersverzekering is te vinden op de website van Centraal Beheer.